UPPLEV SKILLNADEN DU OCKSÅ!

0733 - 94 53 88     I     info@relationerochlarande.nu

 • Gray Edin Ikon
 • Facebook

VILL DU VETA HUR ERA SAMTAL OCH MÖTEN BLIR ENKLARE?

 

VI FINNS FÖR ATT HJÄLPA

Är du trött på samtal och möten i yrkeslivet, familjen eller andra sammanhang som slutar i frustration, irritation, besvikelse, hårda ord eller gräl? Som stjäl tid, tar kraft, gör ont, inte leder någonstans eller får andra negativa effekter? Vi finns för att hjälpa!

 

Det kan till exempel börja med att vi visar dig hur du kan möta olika situationer och personer för att främja ömsesidig förståelse, reducera vardagskonflikter och andra motsättningar, underlätta samarbete och samlevnad och öka ditt eget och andras välmående.

Vill du att vi visar dig? Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

I samarbete med Adito AB vägleder, tränar och utbildar jag chefer, gruppledare, medarbetare, par, föräldrar med flera i konsten att skapa såväl kreativa som konstruktiva och ömsesidigt givande samtal och möten. Syftet är att underlätta och utveckla ledarskap, samspel, lärande och hälsa i skolor, andra organisationer och nära relationer.

 

Under ledning av certifierad handledare och lärare i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning får ni praktiskt prova, reflektera över och utvärdera olika förhållningssätt till de kommunikativa, relationella och ledarskapsrelaterade utmaningar ni upplever i syfte att finna mer funktionella handlingsalternativ och öka er framtida handlingsberedskap. Det ger bland annat ökad kunskap om tankens och språkets betydelse för resultatet av era samtal och möten och hur ni kan påverka det.

I processen arbetar vi vanligtvis med små grupper där alla kan komma till tals (högst 8 deltagare) men även enskilda konsultationer ges. Processen omfattar bland annat träning i att...

 • möta meningsskiljaktigheter, olikheter och utmanande beteenden.

 • framföra känsliga laddade samtalsämnen utan oro för att såra.

 • handha egna och ta emot andras känslor och reaktioner.

 • bemöta invändningar, försvar och annat motstånd.

 • minimera argumentation och låsta positioner.

 • väcka andras vilja att lyssna och förstå.

 • lösa istället för att hantera konflikter.

SÅ HÄR SÄGER EN DELTAGARE

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med de egna funderingarna och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan använda Klassiskt Klarspråk i vår vardag. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att delta i träning i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse med Klassiskt Klarspråk."

Caroline Davidsson - Pedagog förskola  

NÄSTA STEG

FÖR ORGANISATIONER

För skolor och andra organisationer erbjuder vi ett koncept särskilt utformat för att vara kostnadseffektivt och kvalitetssäkert. Vill du veta mer? Klicka på "Läs mer" eller kontakta mig ola@relationerochlarande.nu eller 0733-94 53 88!

Besöker du hemsidan i egenskap av privatperson och söker förändring och vägledning i någon relation eller situation i familjen, yrkeslivet eller annat sammanhang eller av någon annan anledning vill lära dig mer om relationer, konfliktlösning och samspelet människor emellan så erbjuder jag träning, kurser och utbildning i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse med Klassiskt Klarspråk. I dessa arbetar jag med små grupper om lägst 5 och högst 8 deltagare och i följande former:

 • Intensivträning

 • Grundkurs

 • Fortsättningskurs

 • Grundutbildning

 • Fördjupning & Handledare- & Lärarutbildning (Alltid två handledare certifierade av Adito AB)

Utöver nämnda gruppaktiviteter eller som ett komplement till dem erbjuds enskilda konsultationer, konsultation för par och föräldrar, samtalsstöd och medling. Vill du veta mer klickar du på "Läs mer" eller kontaktar mig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochlarande.nu!

FÖR PRIVATPERSONER